Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010

06/05/2011 08:43:04 AM
Tên tổ chức phát hành:          Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Trụ sở chính:                         Số 01 – 05 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                             08. 39117777                        Fax: 08. 39116789
 
-         Tên chứng khoán:            Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí                     
-         Mã chứng khoán:             PET
-         Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông
-         Mệnh giá:                        10.000 đồng
-         Ngày đăng ký cuối cùng:  20/5/2011
-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2011
 
- Tỷ lệ thanh toán: 16%/cổ phiếu phổ thông (01cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Thời gian thanh toán: 02/6/2011
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – lầu 6, tòa nhà Petro Vietnam, số 01 – 05 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 02/6/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân.