Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

28/04/2011 03:20:36 PM
Kính gửi Quý cổ đông.
1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011.
Vui lòng nhấn vào đây để download.
2. Biên bản  Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011.
Vui lòng nhấn vào đây để download.
 
 
Chia sẻ:    

Tin tức khác