Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Công bố thông tin về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012

20/02/2013 04:08:59 AM
Kính gửi quý Cổ đông Công bố thông tin về việc Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 và các file mẫu của Tổng công ty PETROSETCO :
- Công bố thông tin v/v Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012: 
 
 
Chia sẻ:    

Tin tức khác