Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PET: Đạt gần 10.660 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2011 (Cafef.vn)

23/02/2012 03:12:13 PM
EPS năm 2011 đạt 4.078 đồng.
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011đã hợp nhất.
Doanh thu thuần quý IV đạt 2.820,1 tỷ đồng, tăng 29,5 tỷ đồng so với mức 2790,6 tỷ đồng cùng kỳ. Do chi phí giá vốn hàng bán tăng nên lợi nhuận gộp quý IV đạt 287,85 tỷ đồng, giảm 7,88% so với cùng kỳ.
Doanh thu từ hoạt động tài chính quý IV đạt 37,89 tỷ đồng, tăng 28,44% so với cùng kỳ năm 2010.
LNST của riêng quý IV đạt 43,2 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 43,09 tỷ đồng, giảm 27,9% so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2011, PET đạt 10.657,28 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng 282,97 tỷ đồng, tăng 51,84% so với mức 186,36 tỷ đồng cùng kỳ. EPS năm 2011 đạt 4.078 đồng.
PET vượt kế hoạch 165 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó.
Hải An
Chia sẻ:    

Tin tức khác