Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Các tài liệu liên quan ĐHCĐ 2014

14/03/2014 10:03:02 AM
Kính gửi Quý cổ đông:
- CV Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 2014 (Click vào để tải)
- CV về việc đăng ký thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ 2014 ( Click vào để tải)
Chia sẻ:    

Tin tức khác