Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Đức Minh

Ông Nguyễn Đức Minh

Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Minh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Tài chính và đã kinh nghiệm qua các vị trí công việc tại nhiều tổ chức:
- Từ 2008 – 2011: Chuyên viên Phân tích và Tư vấn Đầu tư – CTCP Chứng khoán SSI.
- Từ 2012 – 2015: Thành viên BKS – Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam.
- Từ 2013 – 2016: Thành viên BKS/ Trưởng BKS – Gilimex.
- Từ 2014 – 2018: Thành viên BKS – Công ty CP Khử trùng Việt Nam.
- Từ 2017 – 2020: Thành viên HĐQT – Công ty CP Viglacera Hạ Long. 
- Từ 2019 – 2020: Thành viên HĐQT – Công ty CP Bao bì Biên Hoà. 
- Từ 2021 – 2023: Thành viên HĐQT – Công ty CP Tập đoàn Casper Việt Nam. 
- Từ 2011 – 2023: Giám đôc Đầu tư – Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI. 
- Từ tháng 4/2023: Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).