Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Bà Phạm Thị Hồng Điệp

Bà Phạm Thị Hồng Điệp

Phó Tổng Giám Đốc
Bắt đầu làm việc và gắn bó với ngành Dầu khí Việt Nam từ tháng 8/1994, đến nay bà Phạm Thị Hồng Điệp đã đảm đương nhiều vị trí chủ chốt tại các Công ty/Tổng Công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, bên cạnh nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng đã đảm nhiệm (kế toán, thương mại, hành chính nhân sự, logistics...) tại Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển, bà bắt đầu chịu trách nhiệm chính phát triển lọai hình dịch vụ mới “Quản lý và khai thác Toà nhà”.

Tháng 7 năm 2007, bà giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

Từ tháng 10/2010 đến nay, bà Phạm Thị Hồng Điệp là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO.

Bà Phạm Thị Hồng Điệp đã tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh và Marketing của Trường Solvay Brussels (Université libre de Bruxelles).

Với những đóng góp cho Ngành Dầu khí, bà Phạm Thị Hồng Điệp đã nhận được Huân chương lao động hạng ba năm 2014; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công thương năm 2006 - 2008 và 2012; Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009 và 2010; Doanh nhân, Nhà Quản lý trẻ Dầu khí xuất sắc năm 2012; Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các năm.