Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ

Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ

Phó Tổng Giám đốc
Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý kinh doanh và phân phối.
  • Tháng 09/2006 - 11/2007: Đại diện Kinh doanh khu vực - Hãng Nokia
  • Tháng 11/2007 - 11/2009: Quản lý kinh doanh vùng -  Khu vực Miền Bắc Hãng Nokia
  • Tháng 12/2009 - 04/2014: Trưởng vùng Khu vực Miền Trung - Công ty Viettellimex
  • Tháng 05/2014 - 12/2015: Trưởng phòng Marketing - Công ty Hội tụ Thông Minh (Smartcom)
  • Tháng 01/2016 - 07/2016: Quản lý nhãn hàng - Công ty PHTD
  • Tháng 08/2016 - 12/2016: Quản lý nhãn hàng - Công ty Hội tụ Thông Minh (Smartcom)
  • Tháng 01/2017 - 05/2019: Giám đốc kinh doanh - Công ty PHTD
  • Tháng 05/2019 - đến nay: Giám đốc Công ty PHTD
  • Tháng 04/2024 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)