Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Ông Huỳnh Văn Ngân

Ông Huỳnh Văn Ngân

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Huỳnh Văn Ngân đã có thời gian làm việc liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2009.
  • Từ tháng 09/2009-10/2010: Kế toán trưởng Công ty CP Chế biến Suất ăn và Thương mại Dầu khí.
  • Tháng 10/2010-12/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu.
  • Từ tháng 01/2011 – 31/12/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
  • Từ tháng 01/2018 -06/2018: Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
  • Từ tháng 07/2018 – 12/2019: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
  • Từ tháng 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)        
Ông Huỳnh Văn Ngân đã tốt nghiệp với ngành Tài chính Doanh nghiệp của trường Đại học Tài chính Kế toán TP Hồ Chí Minh.