Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo kết quả đấu thầu tư vấn thiết kế và lập dự toán công trình

12/04/2017 05:04:21 PM
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng hợp Dầu Khí đã tiến hành chào giá cạnh tranh gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, kết quả lựa chọn cụ thể như sau:
  • Tên gói thầu: TV01 “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công”
  • Dự án: Khu dân cư số 41D tại số 41D đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Hình thức lựa chọn: chào giá cạnh tranh.
  • Giá trị gói thầu: 1.914.500.000 đồng (Một tỷ chín trăm mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
  • Giá trúng thầu: 1.000.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) _ Một tỷ đồng chẵn.
  • Quyết định phê duyệt số 28/QĐ-DVTHDK ngày 31 tháng 03 năm 2017.
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Minh Tùng.
  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
Chia sẻ:    

Tin tức khác