Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Đề nghị chào giá công tác Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự án “Khu dân cư số 41D”

24/03/2017 05:52:45 PM
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 
Số:  94  /DVTHDK-QLDA
V/v: Đề nghị chào giá công tác Tư vấn thẩm tra 
thiết kế bản vẽ thi công dự án “Khu dân cư số 
41D” tại số đường 30/4, P.9 Thành Phố Vũng Tàu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Kính gửi:    Các nhà tư vấn quan tâm gói thầu.
Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng hợp Dầu Khí dự kiến triển khai gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công với các nội dung chính như sau:
 • Tên dự án: Khu dân cư số 41D.
 • Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí.
 • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và Vốn huy động từ nhà đầu tư;
 • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017
 • Địa điểm: số 41D đường 30/4, Phường 09, Tp Vũng Tàu
 • Quy mô dự án: 32 căn nhà liền kề và 12 căn nhà song lập.
 • Hình thức đầu tư: thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật, móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài công trình.
 • Phạm vi công việc:
  • Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công;
  • Tư vấn thẩm tra dự toán công trình;
 • Khái toán chi phí xây dựng & thiết bị công trình:
STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KÝ HIỆU TỔNG CỘNG GHI CHÚ
1  Chi phí xây dựng Gxd 80,000,000,000  + Chỉ thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật,móng xây thô, hoàn thiện mặt ngoài
 + Đã bao gồm VAT
2  Chi phí thiết bị Gtb 6,700,00,000
 • Tiến độ thực hiện: Chủ đầu tư yêu cầu tổng thời gian thực hiện công tác thẩm tra thiết kế là 10 ngày lịch kể từ ngày nhận được hồ sơ thiết kế trong đó yêu cầu:
  • Thời gian thẩm tra thiết kế & lập dự toán hạng mục hạ tầng là 3 ngày từ khi nhận được hồ sơ thiết kế hạng mục tương ứng.
 • Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu:
STT Nội dung yêu cầu Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)
1 Kinh nghiệm:  
  1.1. Kinh nghiệm chung:
Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền).
Nhà thầu cung cấp bản sao giấy đăng ký kinh doanh
03 năm
  1.2. Kinh nghiệm gói thầu tương tự :
Số lượng các hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói thầu này đã thực hiện từ năm 2010 đến nay (nhà thầu phải kèm theo bản sao y, số điện thoại liên hệ của Chủ đầu tư/Tổng thầu công trình tương tự để xác minh thông tin khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư).
Nhà thầu cung cấp bản sao hợp đồng
Nhà thầu đã từng tư vấn 01 gói thầu có tính chất tương tự gói thầu này (thiết kế tối thiểu 44 căn biệt thự hoặc nhà phố)
2 Năng lực kỹ thuật  
  2.1. Năng lực hành nghề xây dựng: Nhà thầu phải nằm trong danh sách nhà thầu tư vấn thiết kế công trình dân dụng cấp 02 được Bộ Xây dựng công bố trên website.

1. Thư chào giá được phát hành chính thức vào 8h ngày thứ hai 27 tháng 03 năm 2017.

2. Thời gian nộp chào giá: Nhà thầu nộp chào giá 1 bản cứng + 1 bản sao về Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí:

 • Địa chỉ: lầu 06 tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thời hạn cuối nộp chào giá: 17h ngày thứ tư 29/03/2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (để báo cáo)
- Lưu: VT, QLDA.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  BÙI ANH DŨNG
Công văn đề nghị chào giá tư vấn tham gia thiết kế
Công văn đề nghị chào giá tư vấn tham gia thiết kế
Chia sẻ:    

Tin tức khác