Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo kết quả đấu thầu tư vấn thẩm tra thiết kế & dự toán

12/04/2017 05:22:34 PM
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng hợp Dầu Khí đã tiến hành chào giá cạnh tranh gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế & dự toán, kết quả lựa chọn cụ thể như sau:
  • Tên gói thầu: TV02 “Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán”
  • Dự án: Khu dân cư số 41D tại số 41D đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Hình thức lựa chọn: chào giá cạnh tranh.
  • Giá trị gói thầu: 360.750.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
  • Giá trúng thầu: 150.000.000 đồng (đã bao gồm VAT) _ Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn.
  • Quyết định phê duyệt số: 29/QĐ-DVTHDK ngày 31 tháng 03 năm 2017.
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng Đinh Hoàng
  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
Chia sẻ:    

Tin tức khác