Tin tức - Sự kiện

Báo chí viết về PETROSETCO

PSD: Lãi sau thuế quý 3 tăng 46% nhờ giảm chi phí quản lý và bán hàng (VietStock)

22/10/2014 12:00:00 AM
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD) đạt lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng trong quý 3/2014, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước nhờ giảm đáng kể chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Doanh thu thuần trong kỳ của PSD đạt 1,583 tỷ đồng, giảm 9% so với quý 3/2013. Lợi nhuận gộp của công ty cũng xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 86 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lãi gộp 5.5%.
Nhờ giảm đáng kể chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt 29% và 42% xuống mức 19 tỷ và 14 tỷ đồng giúp lãi ròng của PSD tăng mạnh. Theo đó, mức tăng của lợi nhuận sau thuế là 46%, đạt mức hơn 30 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, lãi sau thuế của công ty đạt 79 tỷ đồng, tăng 11% và tương đương 77% kế hoạch năm (102 tỷ đồng).
Tính đến 30/09/2014, tồn kho của PSD giảm mạnh 46% so với đầu năm xuống mức 783 tỷ đồng.
Tài liệu đính kèm:
 
Đan Thanh
Chia sẻ:    

Tin tức khác