Tin tức - Sự kiện

Báo chí viết về PETROSETCO

PET: Chi phí bán hàng tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 175 tỷ (CafeF.vn)

09/10/2014 08:12:33 AM
Chi phí bán hàng vẫn là khoản chi phí lớn nhất và tăng tới 47,6% lên hơn 229 tỷ. Như vậy tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần đã tăng từ 1,8% lên 2,7% trong 9 tháng đầu năm 2014.
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã: PET) công bố BCTC quý 3/2014 với doanh thu thay đổi không đáng kể và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ.
Trong quý 3, doanh thu thuần của PET giảm 1,6% còn gần 2.894 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng giảm nhẹ từ 93,8% còn 92,8% giúp cho lợi nhuận gộp tăng 14,3% lên 207 tỷ. Trong khi các chi phí quản lý và chi phí tài chính được giữ khá ổn định thì chi phí bán hàng đã tăng 34% tương đương 20 tỷ, đạt 78,5 tỷ.
Song, nhờ lợi nhuận gộp tăng khá cao nên PET vẫn đạt 58,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong qusy 3/2014 – tăng 15,5% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ là 46,1 tỷ - tăng 14,1%.
9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của PET đạt 8.565,5 tỷ - tăng gần 2% so với 9T2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu không thay đổi nhiều nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng nhẹ 9,1% lên gần 591 tỷ.
Doanh thu tài chính giảm 18,5% từ 71 tỷ xuống 58 tỷ do lãi từ tiền gửi, cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá và doanh thu tài chính khác đều giảm. Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 75,4 tỷ lên gần 98 tỷ.
Chi phí bán hàng vẫn là khoản chi phí lớn nhất và tăng tới 47,6% lên hơn 229 tỷ. Như vậy tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần đã tăng từ 1,8% lên 2,7% trong 9 tháng đầu năm 2014.
Theo đó, PET đạt 175 tỷ lợi nhuận sau thuế trong 9T2014 – tăng 6,2% so với 9T2013. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 7,1%, đạt 143 tỷ. EPS đạt 2.047 đồng.
PET: Chi phí bán hàng tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 175 tỷ (1)
PET: Chi phí bán hàng tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 175 tỷ (CafeF.vn)
Tại thời điểm cuối quý 3/2014, khoản phải thu và hàng tồn kho vẫn là những khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản. Phải thu ngắn hạn tăng 317 tỷ lên 1.619 tỷ nhưng hàng tồn kho đã giảm mạnh tới 592 tỷ xuống còn 1.293 tỷ. Đồng thời tài sản dài hạn cũng đã giảm từ 577 tỷ còn 477 tỷ nên tổng tài sản của PET tại thời điểm cuối quý 3 là 5.322 tỷ - giảm 915,5 tỷ.
Về phía nguồn vốn, PET cũng giảm vay nợ ngắn hạn hơn 1.037 tỷ xuống còn 2.095 tỷ. Theo đó tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản giảm từ 78% xuống 72%.
Mai Linh
Theo Infonet/PET
Chia sẻ:    

Tin tức khác