Tin tức - Sự kiện

Tin thị trường

Phân phối sản phẩm Apple, PET báo lãi tăng 86% so với cùng kỳ

20/04/2021 03:43:18 PM

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.


PET triển khai thêm mảng phân phối các sản phẩm của Apple làm cho doanh thu và lợi nhuận tăng.

Theo đó, trong quý 1/2021, PET ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.212,9 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng 32,1% lên 199 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 44,8% lên 77,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,4% lên 39 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác đạt 5,9 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ, PET báo lỗ 1,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 64,7 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng.

PET cho biết, doanh thu tăng 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng 86% là do các mảng phân phối các sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay đều tăng trưởng và đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2020, doanh nghiệp triển khai thêm mảng phân phối các sản phẩm của Apple làm cho doanh thu và lợi nhuận tăng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của PET tăng 2,2% so với đầu năm lên 6.462,8 tỷ đồng - trong đó, tiền và và các khoản tương đương tiền giảm hơn 300 tỷ còn 1.482 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng hơn 422 tỷ đồng lên 1.206,1 tỷ đồng, bất động sản đầu tư đạt 663,4 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 45,6 tỷ đồng lên 223,3 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển là 272 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 27/4 tới công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2021 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 42,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, thời gian dự kiến là quý 2/2021. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến duy trì là 10%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu PET tăng 1.100 đồng lên 22.200 đồng/cổ phiếu.

N.Anh _ Baomoi