Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

26/04/2019 12:16:37 PM
Ngày 26/4, Tại TP HCM, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đến dự Đại hội có đại diện Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cùng với các cổ đông đại diện chiếm tỷ lệ 64.56 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội đến cổ đông, năm 2018 Petrosetco đã đạt được 11,092 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 183 tỷ đồng, vượt kế hoạch lần lượt là 23% và 2%. Tỉ lệ chia cổ tức là 10%.
Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Petrosetco, ông Phùng Tuấn Hà báo cáo: Năm 2018 vẫn còn là một năm nhiều khó khăn, thử thách đối với Petrosetco, tuy nhiên với sự cố gắng và phấn đấu, Petrosetco đã hoàn thành tốt các mục tiêu mà đại hội đã đề ra. 
Trong Đại hội, nhiều cổ đông đã đưa ra những câu hỏi liên quan đến cổ phiếu, tính thanh khoản và lộ trình thoái vốn của PetroVietnam  tại Petrosetco tới Đại hội và đã được trả lời, giải thích chi tiết cụ thể.
Năm 2019, PET đặt mục tiêu doanh thu 9,050 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 180 tỷ đồng và 135 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%. Kế hoạch này đặt ra mang tính tỉ lệ nghịch của 2019 so với tỷ trọng các chỉ tiêu thực hiện của năm 2018 khi doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng.
Với mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ để có thể tận dụng tối đa cơ phối hợp tác với các đối tác trên nhiều lĩnh vực, Petrosetco cũng quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là hoạt động pháp luật, tư vấn pháp lý, buôn bán phân bón thuốc trừ sâu và hóa chất khác....
Kết thúc đại hội,  tất cả cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung tại các tờ trình của Đại hội.


Chia sẻ:    

Tin tức khác