Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10/11/2014 11:14:55 AM
Theo quy định của Luật phổ biển, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ 1/1/2013, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 9/11 hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người. Năm 2013 là năm đầu tiên, Ngày Pháp luật được tổ chức trong phạm vi toàn quốc.
Theo kế hoạch triển khai, chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2014 do Tập đoàn phát động là “Toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng  "Ngày Pháp luật" được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 03/11/2014 đến ngày 9/11/2014.
Nhận thức rõ ý nghĩa của sự kiện Ngày Pháp luật với việc nâng cao nhận thức về pháp luật của cán bộ nhân viên, người lao động, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã triển khai tuyên truyền, phổ biến, phát động kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật tới các đơn vị thành viên/ trực thuộc Tổng Công ty. Các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 9/11 đã được đặt  tại các khu vực công cộng, thu hút sự chú ý của CBNV, người lao động. 
Đồng thời, PETROSETCO đã tăng dung lượng, thời lượng các chuyên mục, tin tức, hình ảnh về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin, website. Bên cạnh đó, Tổng Công ty PETROSETCO đã tiến hành rà soát các văn bản quản lý nội bộ, các văn bản thông tin liên quan đến pháp luật được cập nhật thường xuyên và được gửi qua email đến tất cả các lãnh đạo và các cán bộ nhân viên, các đơn vị thành viên, trực thuộc...
Với những hoạt động sôi nổi tại đơn vị mình, Tổng công ty PETROSETCO góp phần vào việc đưa ngày Pháp luật nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến gần hơn với từng thành viên của Tổng công ty.                                                                                Nguyệt Phạm
Chia sẻ:    

Tin tức khác