Tin tức - Sự kiện

Báo chí viết về PETROSETCO

PET: Cả năm lãi hơn 196 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch (VietStock)

14/02/2015 12:00:00 AM

Nhờ một số chi phí kinh doanh giảm và có khoản lợi nhuận khác tăng vọt mà trong quý 4/2014, Tổng CTCP DV Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) đạt lãi ròng hơn 196 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm. 

Riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 3,019 tỷ đồng, giảm 3% cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 6%, nhờ đó mà lợi nhuận gộp tăng đến 34%, đạt 265.6 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 44%, đạt 18.6 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng 16%, lên 37.6 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác đạt 4 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 7 tỷ đồng. Trừ các chi phí liên quan khác, lãi ròng đạt 41 tỷ đồng, tăng 61% cùng kỳ.
PET: Cả năm lãi hơn 196 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch (VietStock)
Cả năm Công ty đạt doanh thu 11,584 tỷ đồng, tăng 1% năm trước. Lãi ròng đạt hơn 196 tỷ đồng, tăng 24% và vượt 9% kế hoạch lãi năm (180 tỷ đồng). 
Tính đến cuối năm 2014, tiền và các khoản tương đương tiền của PET ở mức 2,050 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng chiếm đến 2,045 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 1,381 tỷ đồng. Hàng tồn kho 1,530 tỷ đồng, giảm được 19% so với đầu năm. 
Đáng chú ý là nợ phải trả mặc dù giảm 13% nhưng nhìn chung còn ở mức cao với 4,252 tỷ đồng, chiếm đến 74% tổng nguồn vốn. Tập trung phần lớn là vay và nợ ngắn hạn 2,640 tỷ đồng; phải trả người bán 1,111 tỷ đồng.
 
Tài liệu đính kèm:
Thiên Minh
Chia sẻ:    

Tin tức khác