Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng PETROSETCO phát triển ổn định, vững mạnh

10/06/2020 06:23:31 PM

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp; cùng đại diện Ban, tổ công tác của Đảng ủy Tập đoàn, đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía PETROSETCO có đồng chí Phùng Tuấn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Vũ Tiến Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT. Đại hội có sự tham dự của 95 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và nguyện vọng của 279 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.


                                         Toàn cảnh Đại hội 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ PETROSETCO lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty; đồng thời xem xét, đánh giá một cách toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định của TCT, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao đời sống của người lao động.

Với tinh thần đó, tư tưởng chủ đạo và xuyên suốt Đại hội là: “Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tiếp tục: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt đổi mới vì sự phát triển bền vững của PETROSETCO”.

Đại hội đã nghe đồng chí Vũ Tiến Dương trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020-2025; đồng chí Phùng Tuấn Hà trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.


                                         
Đồng chí Vũ Tiến Dương trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Báo cáo chính trị nêu rõ, mặc dù từ cuối năm 2014 khi giá dầu giảm sâu và giảm lâu, tình hình thị trường có nhiều biến động dẫn đến rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng nhờ sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy cùng tập thể PETROSETCO đã kế thừa, phát huy tốt tính năng động cũng như những thành quả, kinh nghiệm trong thực tế, nỗ lực vượt qua thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Cụ thể trong giai đoạn 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ PETROSETCO đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai hoạt động SXKD dựa trên 04 lĩnh vực chính: Phân phối, Catering, Dịch vụ cung ứng và hậu cần, Dịch vụ bất động sản đạt những kết quả tích cực, hầu hết đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn của PETROSETCO đã tạo được sự thống nhất ý chí và hành động; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định và đạt kết quả tốt.


                             
Đồng chí Phùng Tuấn Hà trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại PETROSETCO, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có nhiều sáng tạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đa số cán bộ đảng viên. 5 năm qua, PETROSETCO không để xảy ra đơn thư khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ. 

Như vậy, nhiệm kỳ 2015-2020 tuy có nhiều khó khăn, cả khách quan và chủ quan, nhưng Đảng bộ PETROSETCO đã hoạch định hướng đi đúng đắn, vượt qua gian khó, cùng đoàn kết, năng động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối mặt với thách thức mạnh mẽ bước ra thị trường để lãnh đạo TCT phát triển ổn định, bền vững, thương hiệu, uy tín và hình ảnh của PETROSETCO ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ PETROSETCO nhiệm kỳ IV cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại hạn chế. Trên cơ sở thành tựu và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, có 6 bài học kinh nghiệm được rút ra: Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, giữ mối quan hệ chắt chẽ với địa phương và các đơn vị bạn; Đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo vì mục tiêu chung, vì sự phát triển bền vững, ổn định của TCT, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; Thay đổi nhận thức trong cả tư duy và hành động để phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển; Tăng cường công tác quản trị hiện đại, quản lý có hệ thống; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy viên; Tận dụng sức mạnh tổng hợp của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Bước sang giai đoạn 2020-2025 với nhiều khó khăn và thách thức, Đảng bộ PETROSETCO tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi của Đảng bộ Tập đoàn, PETROSETCO sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển là trở thành một doanh nghiệp đa ngành đa nghề, trong đó mục tiêu phát triển dịch vụ thương mại phân phối và dịch vụ đời sống trở thành lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.

Đồng thời với bản lĩnh, trí tuệ, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Đảng bộ PETROSETCO đã, đang và sẽ chủ động vượt qua khó khăn với những biện pháp tăng cường năng lực ứng phó với các biến động bất thường, kiên trì thực hiện các mục tiêu phát triển và tin tưởng chắc chắn “Vững nội lực - Bật thành công”.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đại hội, các đại biểu đã nghe các tham luận: “Vai trò của Đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp PETROSETCO” của Chi bộ Văn phòng Tổng công ty; tham luận “Vai trò của Đảng đối với hoạt động SXKD và hoạt động đoàn thể tại doanh nghiệp” của Đảng bộ Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí (PSA); tham luận của Đoàn Thanh niên Tổng công ty về “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới”,…


                                                        
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh thống nhất, đồng tình với báo cáo chính trị của Đảng ủy PETROSETCO khi đã chỉ rõ ra những mặt tích cực cũng như những tồn tại, yếu kém và đề ra những giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả hoạt động của Đảng ủy PETROSETCO, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thành quả tích cực đó càng trở nên đáng tự hào hơn khi đặt vào bối cảnh đặc biệt khó khăn của ngành Dầu khí nói chung, của Tập đoàn và PETROSETCO nói riêng trong 5 năm qua.

Nhận định trong giai đoạn 2020-2025, hoạt động của PETROSETCO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy đồng chí Phạm Xuân Cảnh đề nghị Đảng bộ PETROSETCO cần vững tin, chủ động đặt ra kế hoạch, giải pháp, tạo động lực cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ PETROSETCO nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt tích cực mà nhiệm kỳ cũ đã đạt được. Một là, tiếp tục quán triệt chiến lược phát triển ngành Dầu khí, từ đó cụ thể hóa nhiệm vụ trong hoạt động của PETROSETCO đó là phát triển dịch vụ cốt lõi, phục vụ cho sự phát triển ngành Dầu khí; bên cạnh đó tiếp tục mở rộng dịch vụ ra bên ngoài. Hai là, phát huy thành tựu trong công tác quản trị doanh nghiệp, phấn đấu tiếp tục là một đơn vị trong Top đầu của Tập đoàn về hiệu quả công tác quản trị. Ba là, tiếp tục phát triển công tác xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng để PETROSETCO vững vàng và phát triển. 

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng gửi lời cảm ơn những đóng góp của Đảng ủy PETROSETCO đối với thành tích chung của Đảng ủy Tập đoàn thời gian qua, đồng thời bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của đơn vị trong giai đoạn đoạn tới.                                                             
Biểu quyết tại Đại hội


                                                      
Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành bỏ phiếu


                                            
Các đại biểu tại Đại hội tiến hành bỏ phiếu 

Sau một ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển PETROSETCO trong thời gian tới. Các nội dung được thông qua tại Đại hội khẳng định sự kết tinh trí tuệ, ý chí của các đại biểu tham dự Đại hội và toàn thể đảng viên, CBCNV-NLĐ PETROSETCO.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ PETROSETCO khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025 với 11 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực, trí tuệ và bản lĩnh để lãnh đạo TCT. Ban chấp hành đã tiến hành phiên họp lần thứ I, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Vũ Tiến Dương, Tổng giám đốc TCT được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Đào Văn Đại được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

                                  Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban TT&VHDN Tập đoàn trao huy hiệu và hoa cho các đồng chí có nhiều năm tuổi Đảng của PETROSETCO

                                       Ban chấp hành Đảng bộ PETROSETCO nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
 

    Đồng chí Trần Quang Dũng và đồng chí Vũ Tiến Dương tặng hoa cho các đồng chí trong Ban chấp hành PETROSETCO nhiệm kỳ 2015-2020                                              


Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí, 01 đồng chí dự khuyết mang tiếng nói đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của các đảng viên, CBCNV và người lao động của PETROSETCO đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu ra mắt Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Tiến Dương cam kết, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp thu tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để chỉ đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PETROSETCO nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như tu dưỡng đạo đức và phẩm chất chính trị, cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty xây dựng PETROSETCO phát triển ổn định, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đại hội đã giao phó.

Chia sẻ:    

Tin tức khác