Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Các tài liệu liên quan Đại hội cổ đông thường niên PETROSETCO 2013

04/04/2013 10:27:23 AM
Kính gửi Quý cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí:
1 - Các báo cáo:
2 - Các tờ trình:
3 - Chương trình Đại hội: