Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Video: Petrosetco tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất giai đoạn 1 cho dự án máy oxy dòng cao BKVM-HF1 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 - Bản tin Y tế 24h - VTV1 ngày 3/7/2021.

03/07/2021 01:25:32 PM

Nguồn: vtv.vn