Tin tức - Sự kiện

Báo chí viết về PETROSETCO

Từ 22/7: Thêm PPC, PET vào rổ VN30, loại PNJ, DIG (Theo Trí Thức Trẻ/HSX ngày 15/7/2013)

15/07/2013 12:00:00 AM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Danh sách rổ VN30 và tỷ lệ free float của các cổ phiếu thành phần kỳ II - 2013 được áp dụng từ ngày 22 tháng 07 năm 2013.
Theo đó, hai cổ phiếu mới được thêm vào rổ VN30 là PPCvà PET, trong khi hai mã bị loại là PNJ và DIG. 
10 cổ phiếu dự phòng 
Các cổ phiếu được đưa vào rổ chỉ số VN30 được sự quan tâm nhiều hơn từ phía khối ngoại cũng như các tổ chức. 6 tháng đầu năm 2013, Vn30-Index tăng 10,94% trong khi HNX30-Index chỉ tăng nhẹ 8,5%. 
Thống kê biến động giá của các cổ phiếu trong Vn30 cho thấy 2/3 cổ phiếu tăng giá trong 6 tháng đầu năm 2013, trong đó có 4 mã là DRC, CSM, REE và VNM tăng trên 50%, 1/3 còn lại giảm giá trong đó duy nhất CII giảm trên 20%.
28/6/13 28/12/12 Biến động
DRC * 38 20.4 86%
CSM 39.1 23.2 69%
REE * 24.3 15.4 58%
VNM * 132 86.9 52%
GMD 25.3 18.1 40%
HPG 28.2 21 34%
PVD 47.2 37.5 26%
VSH 12.6 10.3 22%
KDC * 46.9 39.2 20%
FPT 41.8 35.2 19%
DPM * 40 34.2 17%
BVH * 42.1 37.3 13%
SSI 17.6 16.3 8%
MBB * 13.2 12.3 7%
HAG * 20.7 19.3 7%
VCB * 28 26.2 7%
OGC 10.5 10 5%
EIB * 15.1 14.4 5%
VIC * 62.5 60.4 3%
PGD * 25.9 26.8 -3%
CTG 20 20.7 -3%
IJC * 8 8.6 -7%
SBT * 13.8 15 -8%
PVF 7.6 8.4 -10%
STB * 17.5 19.9 -12%
MSN 89 102 -13%
PNJ * 27 32.9 -18%
DIG 10.4 12.8 -19%
CII 18.4 23.3 -21%
Biến động giá 6 tháng của các cổ phiếu trong VN30 
(*) đã tính giá điều chỉnh sau khi trả cổ tức/chia thưởng
 
Hoàng Ly
Theo Trí Thức Trẻ/HSX