Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo về việc "Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền cổ tức năm tài chính 2011"

11/04/2012 03:16:35 PM
Kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc "Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền cổ tức năm tài chính 2011" của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí: Download tại đây