Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

06/06/2016 03:26:19 PM
Ngày 09/05/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 539/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (PETROSETCO) (mã CK: PET) như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2016
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời hạn thanh toán: ngày 08/06/2016
Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem thông báo bên dưới:
- Thông báo: chọn để tải về
- Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: chọn để tải về
- Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản: chọn để tải về
Chia sẻ:    

Tin tức khác