Tin tức - Sự kiện

Tin trong ngành

Petrovietnam tổ chức họp báo Quý III năm 2013

09/10/2013 09:14:51 AM
Ngày 08/10/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức cuộc họp báo trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - Người phát ngôn của Tập đoàn chủ trì.
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực trả lời phỏng vấn báo chí
Tham dự cuộc họp báo có đồng chí Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đại diện Lãnh đạo các Ban/ Văn phòng Tập đoànvà gần 100 nhà báo tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn  đã thông tin tới các nhà báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên báo chí về một số vấn đề nổi bật như: triển khai Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 của Chính phủ; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1; Đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt; công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong và ngoài nước; sản xuất kinh doanh xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Dầu Việt Nam...
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Minh Hồng thông báo kết quả sản xuất kinh doanh tại cuộc họp báo
Dưới đây là toàn văn nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
BÁO CÁO - HỌP BÁO
Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013
Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, ngay từ tháng 11-12/2012, Tập đoàn đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 1096/CTr- DKVN ngày 08/02/2013 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh và tiến độ đầu tư các dự án phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, chuẩn bị để cung ứng đủ và kịp thời các sản phẩm chủ yếu (xăng dầu, LPG, điện …) cho thị trường trong nước; chỉ thị các đơn vị/các công trình đầu tư tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàncho sản xuất kinh doanh, đặc biệttrong mùa khô 2013. Tổ chức các hội nghị/hội thảo chuyên đề theo từng lĩnh vực để đánh giá rút kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2013…
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013
Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012, cụ thể:
1. Về chỉ tiêu sản xuất chủ yếu
- Gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đầu năm đạt 21,81 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 62,3% kế hoạch năm.
- Có 05 phát hiện dầu khí mới.
- Ký 04 hợp đồng dầu khí mới và 07 thỏa thuận.
- Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đầu năm đạt 19,80 triệu tấn, bằng 103,6% kế hoạch 9 tháng và 78,6% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: Sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,38 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch 9 tháng và 77,4% kế hoạch năm; Sản lượng khai thác khí đạt 7,42 tỷ m3, bằng 107,2% kế hoạch 9 tháng và 80,6% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012.
- Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 9 tháng đầu năm đạt 12,40 tỷ kWh, bằng 120,0% kế hoạch 9 tháng và 89,5% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012.
- Sản xuất đạm 9 tháng đầu năm đạt 1,17 triệu tấn, bằng 103,7% kế hoạch 9 tháng và 77,2% kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2012.
- Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 9 tháng đầu năm đạt 4,93 triệu tấn, bằng 122,0% kế hoạch 9 tháng và 91,4% kế hoạch năm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2012.
2. Về chỉ tiêu tài chính
2.1. Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn
- Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 9 tháng đầu năm đạt 548,3 nghìn tỷ đồng, bằng 118,3% kế hoạch 9 tháng và 84,8% kế hoạch năm (1).
- Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 119,3% kế hoạch 9 tháng (tương đương vượt 20,7 nghìn tỷ đồng) và 86,2% kế hoạch năm.
2.2. Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn
- Tổng doanh thu đạt 287,6 nghìn tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2012.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 9 tháng và 87% kế hoạch năm.
3. Công tác đầu tư xây dựng
- Giá trị thực hiện đầu tư 9 tháng đạt 51,2 nghìn tỷ đồng, trong đó Tập đoàn đã thực hiện: khởi công công trình giàn đầu giếng mỏ Diamond (ngày 15/3); khởi công dự án Hệ thống thu gom khí & phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102&106 giai đoạn 1 (ngày 11/01); ký hợp đồng EPC dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ngày 27/01); khởi công nạo vét lần đầu các công trình biển dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ngày 23/7); hoàn thành đầu tư dự án Biển Đông (thông dòng Mộc Tinh về Hải Thạch ngày 05/8; đưa dòng khí thương mại đầu tiên vào đường ống Nam Côn Sơn ngày 06/9); hoàn thành đầu tư đưa Nhà máy Thủy điện Hủa Na vào hoạt động (tổ máy số 1 - ngày 01/02 và tổ máy số 2- ngày 27/3), thử nghiệm thành công đốt lửa lò hơi số 1 dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 (ngày 20/02); hạ thủy thành công chân đế giàn Thỏ Trắng (ngày 07/3); hạ thủy thành công chân đế Thăng Long (ngày 22/3); khánh thành kho lạnh chứa LPG (ngày 20/3); .... 
4. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo đúng nội dung và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho các đơn vị. Đã thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và đã tổ chức ra mắt vào ngày 03/10/2013.
5. Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Về tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra vào cuối tháng 9/2013, các đơn vị thành viên và các Nhà thầu Dầu khí đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với bão số 10 theo kế hoạch đã chuẩn bị. Do triển khai tốt các biện pháp ứng phó nên không để xảy ra thiệt hại về người, về tài sản, chỉ có một số thiệt hại nhỏ như tốc mái tôn, đổ tường rào, ... không ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình, nhà máy.
6. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 9 tháng đạt trên 270 tỷ đồng. Tập đoàn đã quyên góp trên 10 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
7. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn Tập đoàn đã tiết giảm trên 1,7 nghìn  tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch cả năm (2,29 nghìn tỷ đồng).
II. Đánh giá chung
Trong 9 tháng đầu năm 2013, về cơ bản Tập đoàn đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra nổi bật là:
1. Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012; giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước vượt 19,3% so với kế hoạch 9 tháng- tương đương vượt trên 20,7 nghìn tỷ đồng (1 tỷ USD), có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn; công tác triển khai các hoạt động dầu khí trên biển Đông được triển khai theo đúng kế hoạch.
2. Các chỉ tiêu về tài chính đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. hiệu quả sinh lời vốn của Tập đoàn tiếp tục duy trì ở mức cao.
3. Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực theo đúng cam kết.
5. Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đã đề ra.
III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu quý IV năm 2013
Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu quý IV và ước thực hiện cả năm 2013 của Tập đoàn như sau:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

2013

KH quý IV/2013

Ước cả năm 2013

Ước thực hiện

Tỷ lệ TH so với KH (%)

I

Gia tăng trữ lượng

Triệu tấn

quy đổi

35-40

-

35-40

100,0

II

Khai thác Dầu khí

Tr.tấn

quy đổi

25,20

6,38

26,18

103,9

1

Dầu thô

Triệu tấn

16,0

4,10

16,48

103,0

1.1

Trong nước

Triệu tấn

14,37

3,65

15,0

104,4

1.2

Ngoài nước

Triệu tấn

1,63

0,45

1,48

90,7

2

Khí

Tỷ m3

9,20

2,28

9,7

105,4

III

Sản xuất sản phẩm khác

 

 

 

 

1

Điện

Tỷ kWh

13,85

3,53

15,90

114,8

2

Đạm

Nghìn tấn

1 520

388

1 560

102,6

3

Xăng dầu khác loại

Nghìn tấn

5 390

1 354

6 279

116,5

IV

Các chỉ tiêu tài chính

 

 

 

 

1

Doanh thu toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

646,5

183,0

732,0

113,2

2

Nộp ngân sách

1000 tỷ đồng

148,5

41,3

170,0

114,5

IV. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý IV năm 2013
1. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
2. Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012- 2015. Hoàn thành phê duyệt và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 của các đơn vị.
3. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác ở trong nước và ở nước ngoài; đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí kế hoạch quý IV năm 2013 đề ra. Đôn đốc, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện, các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ, các nhà máy nhiên liệu sinh học.
4. Đôn đốc, giám sát thực hiện tiến độ và thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tập đoàn. Chỉ đạo các đơn vị thành viên phấn đấu:
- Đưa vào khai thác 03 mỏ/công trình là: Sư Tử Vàng Đông Bắc - khu vực 5X (Lô 15-1- dự kiến vào cuối tháng 10/2013), BK - 17 (dự kiến vào cuối tháng 11/2013) và khai thác sớm tại Lô 67 Peru (dự kiến vào cuối tháng 11/2013).
- Khởi công thực hiện hợp đồng EPC Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong tháng 10/2013.
- Nghiệm thu Dự án Xơ sợi Polyeste Đình Vũ trong tháng 10/2013. 
- Nghiệm thu Dự án Bio- Etanol Quảng Ngãi trong quý IV/2013.
- Hoà lưới điện đồng bộ bằng dầu và đốt than lần đầu Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1vào tháng 12/2013.
5. Tiếp tục tổ chức làm việc với các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 của từng đơn vị. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các kênh phân phối, các đại lý, các điểm bán hàng đối với các sản phẩm thiết yếu của Tập đoàn: xăng dầu, LPG, phân đạm, xơ sợi….  Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ 02 sản phẩm mới là: xăng E5 và xơ sợi Polyester.
6. Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh các quy trình, quy chế, quy định của Tập đoàn phù hợp với phương án tái cấu trúc của Tập đoàn, của đơn vị và điều lệ mới của Tập đoàn.
7. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông các hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị. Đôn đốc thực hiện công tác an sinh xã hội theo đúng cam kết và công tác thực hành tiết kiệm theo đúng Nghị quyết của Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã phê duyệt.
8. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng/Bộ Tư lệnh Hải quân trong việc triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
PVN
-----------------------------------------
[1]: Giá dầu thô trung bình, tháng 9/2013 là 116USD/thùng, 9 tháng đầu năm 2013 là 112 USD/thùng, giảm 7,5USD/thùng - tương ứng giảm 6,3% so với mức giá trung bình 9 tháng đầu năm 2012 là 119,5 USD/thùng; tỷ giá quy đổi 1USD = 21.000VNĐ.
 
Chia sẻ:    

Tin tức khác