Tin tức - Sự kiện

Hoạt động đoàn thể

Nhiều hoạt động san sẻ với những gia đình khó khăn

12/04/2020 08:11:15 PM
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phân phối tiền và hàng hóa nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP.HCM.
Chia sẻ:    

Tin tức khác