Tin tức - Sự kiện

Tin trong ngành

Lĩnh vực dịch vụ Dầu khí đang có lãi (PetroTimes - 04/11/2012)

05/11/2012 12:00:00 AM
Trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn nhưng lĩnh vực dịch vụ dầu khí vẫn có tốc độ tăng trưởng cao và có lợi nhuận. 
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012 với chỉ tiêu hợp nhất đạt 53,5 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III. Lãi 9 tháng là 159 tỉ đồng.
Petrosetco mở rộng kinh doanh với việc hợp tác phân phối điện thoại cho hãng Samsung.
Về doanh thu, quý III, Petrosetco đạt 2.428 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của Petrosetco đạt 7.842 tỉ đồng. Theo đánh giá, doanh thu của Petrosetco tăng nhưng lợi nhuận giảm 36% so cùng kỳ.
Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) cũng cho biết, quý III, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVE đạt 59,144 tỉ đồng; lợi nhuận gộp đạt 4,2 tỉ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 216 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,78 tỉ đồng.
Một đơn vị khác hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cũng đang có lãi là Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).
Quý III, doanh thu thuần của DMC đạt 945 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 63,6 tỉ đồng; gấp 2,3 lần cùng kỳ.
Quý III, DMC lãi tăng 134% so với cùng kỳ, do hợp nhất toàn bộ lợi nhuận từ công ty con M-I Việt Nam trong khi năm trước hợp nhất một phần.
Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của DMC là 2.625 tỉ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. DMC hợp nhất lãi 181 tỉ, tăng 90% so với cùng kỳ.
Năm 2012, DMC đặt chỉ tiêu doanh thu 3.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,5 tỉ đồng. Sau 9 tháng, doanh thu DMC đạt 88% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế vượt 20% kế hoạch.
Đ.Chính
Chia sẻ:    

Tin tức khác