Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo - Tất cả vì sự phát triển bền vững của PETROSETCO

27/04/2022 11:42:14 AM

Giai đoạn 2017-2022, dù trải qua nhiều thăng trầm, PETROSETCO vẫn tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) phát triển ổn định và hiệu quả. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty (TCT), đội ngũ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) PETROSETCO đã phát huy vai trò xung kích trong lao động SXKD, đạt nhiều thành công trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, áp dụng các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển bền vững của TCT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng thời góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn SXKD, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác Đoàn, trong đó có nhiều bước đột phá mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn PETROSETCO được triển khai toàn diện, có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Thông qua học tập, cán bộ đoàn, ĐVTN PETROSETCO đã tự đề ra được nhiệm vụ cụ thể trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động SXKD, phát huy sáng kiến, cũng như có ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi ĐVTN đăng ký một việc làm cụ thể, biến thành hành động cụ thể. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong ĐVTN.
 


Thanh niên PETROSETCO nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo TCT và Đoàn Tập đoàn về việc triển khai có hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, Đoàn PETROSETCO đã phát động và phổ biến sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ”, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy ĐVTN PETROSETCO phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hiến kế, đóng góp ý tưởng, giải pháp hay, làm chủ khoa học công nghệ trong vận hành an toàn, hiệu quả thiết bị, quy trình SXKD, tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và năng lượng.

Hoạt động Đoàn Thanh niên PETROSETCO luôn bám sát hoạt động SXKD của TCT. Trong đó, tập trung nhiều giải pháp và nguồn lực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn; chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản trị tài chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tiếng Anh giao tiếp... nâng cao trình độ chuyên môn của ĐVTN. Các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên PETROSETCO, qua đó khơi dậy và phát huy vai trò sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, động viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một điểm mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của PETROSETCO, đặc biệt trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid-19. Hoạt động hiến máu nhân đạo nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo ĐVTN, đã vận động được tổng cộng 764 đơn vị máu. Đoàn PETROSETCO và 100% các chi đoàn trực thuộc có các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa, khám bệnh, phát thuốc,… trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có công, thanh niên công nhân, học sinh nghèo hiếu học, với tổng giá trị tiền mặt và hiện vật trong nhiệm kỳ 2017-2022 là hơn 1,2 tỷ đồng.
 


Đoàn Thanh niên PETROSETCO tổ chức hoạt động hỗ trợ lương thực cho người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.
 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên PETROSETCO đã có 10 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, trong đó có 3 công trình cấp huyện, 7 công trình cấp cơ sở. Các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường mà nhiều công trình đã tạo nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực công tác cho cán bộ đoàn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ PETROSETCO đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD, các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị.

Để chất lượng công tác Đoàn và các phong trào thanh niên trong TCT ngày càng được nâng cao, công tác xây dựng tổ chức Đoàn luôn được quan tâm chú trọng và thực hiện từ cấp chi đoàn. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng “Mô hình chi đoàn Dầu khí tiêu biểu” do Đoàn Tập đoàn phát động. Củng cố tổ chức Đoàn, triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, "Mô hình chi đoàn Dầu khí tiêu biểu" giai đoạn 2017-2022.

Tính đến hiện tại, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn và đoàn bộ phận thuộc PETROSETCO là 650 đoàn viên. Công tác tập hợp đoàn kết ĐVTN được các đoàn chi đoàn trực thuộc chú trọng thực hiện thông qua nhiều hoạt động phù hợp với đặc thù SXKD. Các hoạt động biểu dương, tôn vinh, thực hiện công tác thi đua khen thưởng cũng được triển khai kịp thời, hiệu quả, là nguồn động viên lớn cho hàng trăm cán bộ đoàn, ĐVTN nuôi dưỡng khát khao cống hiến. Ngoài ra, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn quan tâm đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đoàn PETROSETCO đã giới thiệu 38 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 12 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 


Tuổi trẻ PETROSETCO đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD, an sinh xã hội của đơn vị.
 

Trong công tác Đoàn từ Đoàn TCT đến các chi đoàn trực thuộc đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, mở rộng các hoạt động giao lưu với các tổ chức Đoàn trong ngành cũng như các cơ sở Đoàn trên các địa bàn có hoạt động SXKD. Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã xuất hiện những tấm gương sáng tạo trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của PETROSETCO và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức Đoàn từ các chi đoàn đến cấp Đoàn TCT vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Tập đoàn trao tặng.

Giai đoạn 2022-2027 là giai đoạn khoa học và công nghệ phát triển nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mang đến những cơ hội lớn cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tình hình đại dịch Covid-19, căng thẳng chính trị, vấn đề gia tăng lạm phát, gián đoạn chuỗi cung ứng, hay sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường… cũng là những thách thức mà bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới cũng đều phải đối mặt.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên trong giai đoạn này cần phải quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn với những vấn đề của đất nước; luôn mang trong mình tâm thế chủ động, tự tin và sẵn sàng hội nhập. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nhân ái, trách nhiệm, vững tâm, bền chí, không quản ngại khó khăn, tuổi trẻ PETROSETCO sẽ quyết tâm, bền chí, cùng TCT vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vì một PETROSETCO phát triển bền vững, vì một Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lớn mạnh, xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống anh hùng của những “Người đi tìm lửa”.

Chia sẻ:    

Tin tức khác

06/01/2022 11:31:19 AM

HAPPY NEW YEAR 2022!

Xem thêm