Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Báo cáo tài chính Hợp nhất 2010 đã được kiểm toán

30/03/2011 05:04:44 PM
Kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Hợp nhất 2010 đã được kiểm toán Download tại đây 
 và Báo cáo tài chính Riêng 2010 đã được kiểm toán Download tại đây