Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

15/03/2011 09:02:36 AM
Ngày 14/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 274/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PET) như sau:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29 & 30/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011
Thời gian dự kiến: Từ ngày 25 – 29/04/2011
Địa điểm thực hiện: Tp.HCM (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
Chia sẻ:    

Tin tức khác