Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

27/04/2018 05:19:59 PM
Ngày 27/4, Tại TP HCM, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đến dự Đại hội có ông Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Khang, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cùng với các cổ đông đại diện chiếm tỷ lệ 68.92 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội đến cổ đông, năm 2017 Petrosetco đã đạt được 10.703 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, bằng 108% so thực hiện năm 2016, vượt 19% so với kế hoạch năm 2017.
Tại Đại hội, HĐQT trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 866 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 13,3 triệu cổ phiếu bao gồm chào bán riêng lẻ 9,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và phát hành 4,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP. Mục đích tăng vốn nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung nguồn vốn lưu động cho một số dự án mới sắp triển khai.
Chủ tịch HĐQT Petrosetco, ông Phùng Tuấn Hà nhận định: Năm 2017 tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn đối với Petrosetco khi mà các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Petrosetco hầu như không nhiều thay đổi so với năm 2016, tuy nhiên hiện nay, Petrosetco đang thực hiện một số dự án đầu tư và hy vọng sẽ đạt được nhiều thành công trong những năm sắp tới, ông cũng nhấn mạnh, năm 2018 được xác định là một năm mà Tổng Công ty đã chuẩn bị sẵn sang để bước vào hoạt động kinh doanh sản xuất với những mục tiêu và chiến lược mới.
Trong Đại hội, nhiều cổ đông đã đưa ra những câu hỏi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và đã được trả lời, giải thích chi tiết cụ thể.
Về kế hoạch trong năm 2018: HĐQT Petrosetco đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng.
Năm 2018, Petrosetco sẽ tập trung cho 3 mục tiêu chính: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cung cấp một số sản phẩm, dịch vụ mới như phân phối các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao cụ thể Smarthome, dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft (Onedriver), cung cấp thực phẩm chế biến sẵn,…bên cạnh các sản phẩm dịch vụ hiện hữu; Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng các hoạt động kinh doanh ngoài ngành dầu khí; Thứ ba, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
Kết thúc đại hội,  tất cả cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung tại các tờ trình của Đại hội.