Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

17/04/2018 09:00:51 AM
- Căn cứ vào các quy định hiện hành và nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ các hồ sơ đề cử hợp lệ nhận được đến 17 giờ ngày 17/4/2018 (như thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đã công bố trên website ngày 12/4/2018).
 
Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xin công bố danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
1. Ông Phùng Tuấn Hà Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2013-2018
2. Ông Vũ Tiến Dương TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2018
3. Bà Lê Thị Chiến TV.HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2013-2018
4. Ông Kim Kang Ho Giám đốc Công ty cổ phần Khí Công nghiệp Dầu khí Việt Hàn
Vui lòng xem Thông báo đầy đủ và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trong file đính kèm.
 
Trân trọng. 
                                                                                                BAN TỔ CHỨC