Dịch vụ quản lý và khai thác bất động sản

Với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, kinh nghiệm quản lý xuất sắc, PETROSETCO thực hiện dịch vụ quản lý vận hành và khai thác các tòa nhà và  khách sạn.
Các công trình PETROSETCO tham gia quản lý và khai thác:
 • Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt nam tại Hà Nội;
 • Trụ sở ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Hà Nội;
 • Tòa nhà Viện Dầu khí, Hà Nội;
 • Nhà khách Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, TP.HCM;
 • Tòa nhà Petrovietnam, TP.HCM;
 • Tòa nhà PVGas của Tổng Công ty Khí Việt Nam;
 • Khách sạn PETROSETCO, Vũng Tàu;
 • Khu nhà ở và dịch vụ liên hợp Lọc-Hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa;
 • Tòa nhà Trung tâm Tài chính Đà Nẵng;
Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ:
 • PSA (Miền Trung và phía Bắc)
 • POTS (Phía Nam)
 • PSV (Khách sạn)