Đầu tư, kinh doanh bất động sản

PETROSETCO đã đầu tư vào một số dự án bất động sản lớn tại TP.HCM, Vũng Tàu, Thanh Hoá, ... và các dự án tiềm năng khác tại các địa bàn trên cả nước.