Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012

17/04/2013 07:41:43 AM
Ngày 15/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 449/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) (mã CK: PET) như sau:
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/04/2013
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/05/2013
 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
 - Thời gian thanh toán: ngày 20/05/2013
Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem thông báo bên dưới:
Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: chọn để tải về 
Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản: chọn để tải về
Chia sẻ:    

Tin tức khác