Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

26/12/2019 02:20:44 PM
Căn cứ vào công văn số 1983/DKVN-QTNL ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc Công tác Cán bộ của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam.

Căn cứ vào quyết định số 123/QĐ-DVTHDK ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc bổ nhiệm cán bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí quyết định bổ nhiệm đồng chí Đào Văn Đại – Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2020.

Căn cứ vào quyết định số 124/QĐ-DVTHDK ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc bổ nhiệm cán bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí quyết định bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Văn Ngân – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2020.

Tổng Công ty trân trọng xin thông báo. 

Trân trọng./.

Chia sẻ:    

Tin tức khác