Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2015 (PetroTimes)

10/04/2015 09:49:39 AM
(Petrotimes) - Ngày 9/4, Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Đại hội có sự tham dự của 134 cổ đông, chiếm 65,72% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thay đổi nhân sự Ban điều hành Tổng công ty, thay đổi điều lệ Tổng công ty, phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
Chủ toạ đoàn điều hành Đại hội
Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành Tổng công ty, các cổ đông đã thống nhất phê chuẩn việc ông Vũ Xuân Lũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và tiếp tục là Thành viên HĐQT chuyên trách; phê chuẩn việc ông Phùng Tuấn Hà, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; phê chuẩn bổ nhiệm ông Vũ Tiến Dương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty.
Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT PETROSETCO Phùng Tuấn Hà báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT. Năm 2014 HĐQT Tổng công ty đã có những bước đi chiến lược giúp Tổng công ty hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua, mang lại kết quả đáng khích lệ cho Tổng công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, thu xếp và sử dụng vốn, tái cấu trúc…
Các cổ đông tham dự Đại hội
Trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2014.
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Tổng giám đốc PETROSETCO Vũ Tiến Dương, năm 2014 Tổng công ty đã đạt được kết quả rất ấn tượng, doanh thu 11.581 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 236 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch.
Năm 2015, PETROSETCO đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.
Phát biểu tại đại hội, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh Văn Sơn đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của PETROSETCO trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông của PETROSETCO sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của PETROSETCO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.
Mai Phương (tổng hợp)