Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO Thay Đổi Thành Viên Ban Kiểm Soát

05/08/2010 03:21:30 PM
Căn cứ vào công văn số 1771/DKVN-HDTV của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, kể từ ngày 04/08/2010 Bà Lê Thị Hương sẽ thôi làm thành viên Ban kiểm soát. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện trong Đại hội cổ đông lần tới của Tổng Công ty.