Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO tạm ứng cổ tức năm 2016

15/08/2016 06:16:00 PM
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 5%. Dự kiến thời gian thực hiện là tháng 09/2016.

Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2016
Chia sẻ:    

Tin tức khác