Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO đấu giá thành công 11.610.000 cổ phần ra công chúng

18/09/2010 03:08:31 PM
Ngày 15/09/2010 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã thực hiện thành công việc phát hành 11.610.000 cổ phần ra công chúng, với kết quả như sau: 
-      Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.610.000 cổ phần
-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
-      Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần
-      Tổng số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá 24, trong đó: cá nhân 21, tổ chức 3
-      Tổng số lượng đăng ký mua: 14.795.700 cổ phần
-      Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 18
-      Tổng số lượng cổ phần bán được: 11.610.000 cổ phần
-      Giá đấu thành công cao nhất: 17.500 đồng/cổ phần
-      Giá đấu thành công thấp nhất: 17.100 đồng/cổ phần
-      Giá đấu thành công bình quân: 17.123 đồng/cổ phần
-      Tổng giá trị cổ phần bán được: 198.793.840.000 đồng.
  Đợt đấu giá cổ phần nằm trong kế hoạch tăng vốn từ 554 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng của Petrosetco, số tiền thu được từ đợt đấu giá sẽ được Petrosetco sử dụng để triển khai các dự án đầu tư: Cao ốc Thanh Đa, Xây dựng hệ thống các kho hàng,… và bổ sung vốn lưu động phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Trong hoàn cảnh thị trường chứng khoán chưa có tín hiệu tích cực, giao dịch trên cả hai sàn HSX và HNX thấp, việc đấu giá thành công 11.610.000 cổ phần PET ra công chúng đã khẳng định uy tín của PET đối với các nhà đầu tư. Dự kiến năm 2010 PET sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận.