Tin tức - Sự kiện

Tin trong ngành

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017

11/09/2017 07:29:09 PM
Với sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt của tập thể Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 8 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu 8 tháng đầu năm đạt 17,12 triệu tấn, vượt 0,1% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 66,3% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 10,49 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 6,63 tỷ m3. Sản xuất điện 8 tháng đầu năm đạt 14,29 tỷ kWh. Các chỉ tiêu sản xuất khác Tập đoàn cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất đạm đạt 1,18 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch 8 tháng; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 3,82 triệu tấn, vượt 19,8% kế hoạch 8 tháng.


Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách hơn 60 nghìn tỷ đồng 8 tháng đầu năm 2017

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 8 tháng đạt 319,6 nghìn tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí đã nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng.

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí hiện đang tập trung kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn. Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí đã triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc giai đoạn 2017-2020 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/8/2017.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Theo báo cáo, trong tháng 8/2017 và dịp nghỉ lễ 2/9 tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều tổ chức trực an toàn và bố trí ca/kíp sản xuất, giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành công tác bảo dưỡng (bắt đầu từ 15/8/2017) và đưa vào hoạt động từ ngày 30/8/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 01 ngày).

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Tập đoàn Dầu khí tập trung vào các nhiệm vụ chính trong đó có việc xử lý 5 dự án yếu kém theo đúng chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo, của Bộ Công Thương. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; duy trì hoạt động ở công suất cao để đẩy mạnh tiêu thụ khí và giảm giá thành sản phẩm.

Tổ chức thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ và thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017- 2020 theo đúng danh mục, lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017.Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Hiền Anh

Chia sẻ:    

Tin tức khác