Giới thiệu

Hội đồng quản trị
Ông Phùng Tuấn Hà

Ông Phùng Tuấn Hà

Chủ tịch HĐQT
Tháng 11/1990, Ông Phùng Tuấn Hà bắt đầu làm việc tại Công ty Dịch vụ Dầu khí (PSC). Từ tháng 4/1993, Ông Phùng Tuấn Hà công tác tại Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Từ tháng 04/1995 Ông Phùng Tuấn Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3/2007, Ông Phùng Tuấn Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí kiêm Chủ tịch các Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển, Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Đại lý Tàu biển, Công ty TNHH 1TV Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí. Tháng 08/2009, Ông Phùng Tuấn Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. Kế thừa các kết quả đã đạt được, Ông Phùng Tuấn Hà đã lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt được những thành tích nổi bật từ năm 2009. Từ ngày 9/4/2015, ông Phùng Tuấn Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).
Ông Phùng Tuấn Hà được đào tạo về Cử nhân Luật, Quản trị Kinh doanh cao cấp, Ông cũng có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh vượt trội trong quản lý, điều hành lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Với những thành tích đã đạt được, ông Phùng Tuấn Hà được trao tặng Huân chương Lao động: hạng Nhất năm 2015, hạng Nhì năm 2007, hạng Ba năm 2002; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Bằng khen của Bộ công thương năm 2008 và 2010; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2013; Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM năm 2008; Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương năm 2007, 2010, 2013; Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2007 đến 2023.