Giới thiệu
Hội đồng quản trị
Ông Kim Kang Ho

Ông Kim Kang Ho

Ủy Viên HĐQT
Ông Kim Kang Ho sinh năm 1966. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Dankook – Seoul Hàn Quốc.
Ông Kim Kang Ho có nhiều năm công tác quản lý trong lĩnh vực thương mại.
1992 – 1997: Quản lý cao cấp tại phòng kế hoạch của Công ty Ssang Yong, thuộc tập đoàn Ssang Yong.
1997 – 2010: Giám đốc điều hành Công ty đa quốc gia Rodeo Diver
2010 – 2015: Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Rodeo Driver
2015 – đến nay: Giám đốc điều hành Công ty Rodeo Driver, Công ty hóa chất R&D và Công ty cổ phần khí công nghiệp Dầu khí Việt Hàn
Từ 4/2018: Ông được bổ nhiệm là thành viên HĐQT của Tổng Công ty cổ phần dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (Petrosetco)