Giới thiệu
Ban Tổng giám đốc
Ông Đào Văn Đại

Ông Đào Văn Đại

Phó tổng giám đốc
Ông Đào Văn Đại sinh năm 1979 và đã có thời gian làm việc liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2001.
  • Từ tháng 09/2001 - 08/2002: Kế toán Tổng hợp – Công ty Cổ phần Phát triển Tin học (HiPT)
  • Tháng 09/2002 – 02/2007: Kế toán Tổng hợp – Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu Khí nay là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
  • Từ tháng 03/2007 – 07/2008: Phó Ban Tài Chính Kế Toán – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
  • Từ tháng 07/2008- 11/2008: Trưởng Ban Tài Chính Kế Toán - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
  • Từ tháng 12/2008 – 05/2017: Kế Toán Trưởng - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
  • Từ tháng 05/2017 – 12/2019: Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ -  Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
  • Từ tháng 01/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)        
Ông Đào Văn Đại đã tốt nghiệp với chương trình Thạc sĩ về Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh. Với những cống hiến, Ông đã được trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Bằng khen của Bộ Công thương 2010; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công thương năm 2011.