Giới thiệu

Hội đồng quản trị
Ông Trịnh Thanh Cần

Ông Trịnh Thanh Cần

Thành Viên HĐQT
Ông Trịnh Thanh Cần có bằng cấp Cử nhân Quản trị Kinh Doanh và kinh nghiệm lâu năm tại các tổ chức quản lý quỹ và tài chính chứng khoán:
- Từ năm 2001 – 2003: Làm việc tại Mỹ, Ngân hàng Downey Savings và Công ty quản lý quỹ Tower Asset Managament.
- Từ năm 2003 – 2005: Chuyên viên Đầu tư tại Công ty Quản lý Quỹ Vinacapital.
- Từ 2005 – 2006: Giám đốc Quan hệ khách hàng, Khối tập đoàn Đa Quốc gia và định chế tài chính, Ngân hàng HSBC.
- Từ 2006 – 2007: Giám đốc Đầu tư tại CTCP Quản lý Quỹ Bản Việt.
- Từ 2007 – 2011: Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích tại CTCP Chứng khoán Bản Việt. 
- Từ 2011 – 2015: Giám đốc điều hành Khối Tài chính Doanh nghiệp tại CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Từ 2015 – 2021: Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán ACB. 
- Từ tháng 4/2022 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Globalmind Capital. 
- Từ tháng 06/2022: tham gia là thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).