Giới thiệu
Ban kiểm soát
Ông Phan Khắc Vinh

Ông Phan Khắc Vinh

Trưởng ban kiểm soát
Quá trình công tác:
- 1980 – 1989: Sĩ quan Hậu Cần, Phó Bí thư Chi bộ Hậu cần- QĐNDVN
- 1989 – 1990: Phục viên tại địa phương
- 1990 – 1993: Kế toán Tổng hợp Công ty Dịch vụ Dầu khí PSC
- 1993 – 1995: Kế toán VP Đại diện PTSC – Vũng Tàu
- 1995 – 1999: Phụ trách KT Xí nghiệp DV DK Biển-PVTSC
- 1999 – 2007: PGĐ Xí nghiệp Dịch vụ DK Biển, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ XN
- 2008 – 2009: PGĐ Cty TNHH 1TV Dịch vụ tổng hợp DK Vũng Tàu (PETROSETCOVT)
- 2009 – 10/2010: GĐ Công ty PSV, Bí thư Đảng ủy – UV BCH Đảng ủy TCT
- 11/2010 – 07/04/2016: CT HĐQT Công ty PSV, Bí thư Đảng ủy Công ty, UV BCH Đảng ủy TCT, CT Hội Cựu CB TCT
- 08/04/2016 - nay: Trưởng ban Kiểm soát Petrosetco, CT Hội cựu CB TCT 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Công nghiệp