Giới thiệu
Ban Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Tú

Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Thanh Tú sinh ngày 19 tháng 1 năm 1966 và đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1993. 
Tháng 6 năm 1996, ông Nguyễn Thanh Tú được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng công ty Liên doanh Best Foods Catering (Trực thuộc Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC).Tháng 1 năm 1997, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Liên doanh Best Foods Catering.
Tháng 10 năm 2010, ông Nguyễn Thanh Tú được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (Trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí).
Tháng 9 năm 2013, ông Nguyễn Thanh Tú được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng tàu.
Ông Nguyễn Thanh Tú có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực dịch vụ Dầu khí, đặc biệt trong công tác quản lý dịch vụ đời sống trên các công trình biển và các dịch vụ trên đất liền. Ông Nguyễn Thanh Tú đã tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, cử nhân ngoại ngữ và nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Với những thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí, ông đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và bằng khen của Bộ Công Thương qua các năm.