Giới thiệu
Hội đồng quản trị
Bà  Lê Thị Chiến

Bà Lê Thị Chiến

Ủy Viên HĐQT
Bà Lê Thị Chiến  tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán. 
- Từ tháng 09/1981 đến 09/1986: nhân viên Phòng kế hoạch Công ty Cao su Đồng Phú và Phước Hòa thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam – Sông Bé (Bình Phước).
- Từ tháng 11/1988 đến 02/1992: Kế toán trưởng Nông trường tại Nông trường Cao su Bố Lá – Công ty Cao su Phước Hòa thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam – Sông Bé ( Bình Phước). 
- Từ tháng 03/1992 đến 11/1999: Chuyên viên kế toán thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son, Bộ Quốc Phòng.
- Từ tháng 12/1999 đến 07/2005: Chuyên viên kế toán, chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC tại TP.HCM. 
- Từ tháng 07/2005 đến 03/2007: Phó phòng kế toán, chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC tại TP.HCM.
- Từ tháng 04/2007 đến 09/2009: Phó phòng kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.
- Từ tháng 09/2009 đến 11/2010: Chuyên viên Kế toán tổng hợp của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).
- Từ tháng 12/2010 đến 01/2011: Kế toán trưởng công ty TNHH PSSSG.
- Từ tháng 02/2011 đến 05/2011: Phó Ban tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO), kiêm Kế toán trưởng công ty TNHH PETROSETCO SSG (PSSSG)
- Từ tháng 07/2011 đến nay: Phó Ban tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ( PETROSETCO), kiêm Kế toán trưởng công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ( PSD)
- Từ tháng 04/2013 bà được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tổng công ty Cồ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO). Với nhiều thành tích đã đạt được, bà Lê Thị Chiến đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Bằng khen của Bộ công thương năm 2011.