Giới thiệu
Ban Tổng giám đốc
Ông Đào Văn Đại

Ông Đào Văn Đại

Kế Toán Trưởng
Ông Đào Văn Đại sinh năm 1979 và đã có gần 15 năm làm việc liên tục tại PETROSETCO. Ông bắt đầu làm việc tại PETROSETCO từ tháng 9/2002 với vị trí Chuyên viên Ban Tài chính kế toán. Tháng 03/2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty. Tháng 7/2008 ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty. Từ tháng 12/2008 ông Đào Văn Đại được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Tổng Công ty.
Ông Đào Văn Đại được đào tạo chuyên ngành Kế toán tại Đại học kinh tế Quốc Dân Hà Nội và đã có bằng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ông Đào Văn Đại đã được trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Bằng khen của Bộ Công thương năm 2010; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công thương năm 2011.